top of page

HABERLER

Bestecinin, 2020 Beethoven Yılı münasebetiyle Ernst von Siemens Müzik Vakfı fonuyla İstanbul Müzik Festivali ve Tekfen Vakfı tarafından istenen Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın Yeşeren Toprak adlı şiiri üstüne bestelediği koro ve orkestra için Toprak Sever İnsanları Birer Birer adlı eserinin ilk icrası pandemi nedeniyle 2020 yılı içinde gerçekleştirilememiştir. Eserin ilk icrasının 2021 Uluslararası İstanbul Festivali açılış konserinde T.C. Devlet Çoksesli Korosu ve Tekfen Filarmoni Orkestrası iş birliğiyle yapılması öngörülmüştür. 

Besteci, Rochester Üniversitesi Eastman Müzik Okulu çello öğretmenlerinden Lisa Caravan tarafından istenen viyolonsel ve piyano için Üç Anadolu Güzellemesi adlı eserini tamamladı.  Üç bölümlü bu eserde sırasıyla Erkilet Güzeli, Elif Dedim Be Dedim, Çayır Çimen Geze Geze adlı anadolu türküleri ele alınmıştır.  

Bestecinin tüm eşliksiz koro eserlerinin stüdyo albüm kayıt çalışmaları 

Rezonans Korosu tarafından sürdürülmektedir.

bottom of page